Làm sao để biết nước sông chảy với tốc độ nào?

Bạn chưa bao giờ tự hỏi nước sông chảy với tốc độ nào, chắc chắn là có! Vâng, câu trả lời nhờ bài viết này là dễ dàng. Thực hiện theo các hướng dẫn mà chúng tôi giải thích cho bạn từng bước và bạn sẽ biết cách đo tốc độ của dòng sông.

Các bước để làm theo:

1

Để bắt đầu đo tốc độ của nước sông, bạn nên chỉ vào bờ, trong khu vực nước chảy theo đường thẳng, hai điểm cách xa 20 mét.

2

Ném một mảnh gỗ vào giữa sông và, với chiếc đồng hồ trên tay, tính toán mất bao nhiêu giây để đi được 20 mét tách hai điểm.

3

Nhân con số kết quả với 50 và bạn sẽ có số giây mà hiện tại sử dụng trong khóa học một km.

4

Chia sau đó 3600 (là số giây bạn có một giờ) cho số bạn đã thu được trước đó.

5

Kết quả của hoạt động này sẽ là tốc độ mỗi giờ của dòng sông, nghĩa là bạn sẽ biết chính xác con sông đi qua bao nhiêu km mỗi giờ.